Skip to main content

Hitachi

Elevators, Escalators

Zhonghang International Plaza (Guangdong, China)

photos:Zhonghang International Plaza (Guangdong, China)

Hailing Island Crowne Plaza (Guangdong, China)

photos:Hailing Island Crowne Plaza (Guangdong, China)

Xiangnian Square of Fantasia (Sichuan, China)

photos:Xiangnian Square Of Fantasia (Sichuan, China)

The Excellncy (Sichuan, China)

photos:The Excellncy (Sichuan, China)

Maoye Center (Sichuan, China)

photos:Maoye Center (Sichuan, China)

Tianfu Times Square (Sichuan, China)

photos:Tianfu Times Square (Sichuan, China)

Hyatt Regency (Chongqing, China)

photos:Hyatt Regency (Chongqing, China)

Golden Eagle Shopping Mall (Chongqing, China)

photos:Golden Eagle Shopping Mall (Chongqing, China)

Yingli International Building (Chongqing, China)

photos:Yingli International Building (Chongqing, China)

Changjiang International (Chongqing, China)

photos:Changjiang International (Chongqing, China)

Henderson Metropolitan (Shanghai, China)

photos:Henderson Metropolitan (Shanghai, China)

Pudong Kerry Center (Shanghai, China)

photos:Pudong Kerry Center (Shanghai, China)

Pudong Chateau Star River (Shanghai, China)

photos:Pudong Chateau Star River (Shanghai, China)

Overseas International Plaza (Shanghai, China)

photos:Overseas International Plaza (Shanghai, China)

One Prime (Shanghai, China)

photos:One Prime (Shanghai, China)

China Pingan IFC (Shanghai, China)

photos:China Pingan Ifc (Shanghai, China)