Skip to main content

Hitachi Procurement

Hitachi

No. Company Name Contact Section Address
Tel No. / Fax No. Functions Nearest Railway Station or Airport
13 Hitachi China Ltd.(Chengdu Office) GP Group Room No.751, Jinjiang Hotel Section 2, Ren Min Nan-Lu, Chengdu, China 610012
(86)28-8613-9216 / (86)28-8554-8338 Procurement support for heavy industry equipment Chengdu AP